مراقبت و خدمات پرستاری

تزریقات • عضلانی • وریدی سوندگذاری و دیالیز مراقبت های ویژه • نیمه وقت • تمام وقت سرم درمانی پانسمان درمان تخصصی انواع زخم • درمان زخم های سوختگی • درمان زخم پای دیابتی • درمان زخم بستر کشیدن بخیه تا 10 گره تعویض پانسمان بیشتر از 20 سانتی متر وصل سرم در منزل تزریق داروی عضلانی و زیرجلدی هر دارو

مشاهده بیشتر...


دارو و تجهیزات

داروهای با نسخه:منظور داروهایی است که در نسخه تجویزی پزشک قید شده است و نسخه حاوی مهر پزشک و شماره نظام پزشکی معتبر است. نسخه های مرتبط با دفترچه های بیمه های درمانی در این طبقه قرار می گیرد. .

مشاهده بیشتر...


آزمایشگاه و تصویربرداری

آزمایش و نمونه برداری ·بیوشیمی خون ·هماتولوژی ·میکروب شناسی ·ایمونولوژی ·هورمون شناسی ·انگل شناسی ·سرم شناسی v تصویربرداری تشخیصی - سونوگرافی پرتابل ·سونوگرافی زنان ·سونوگرافی غیر زنان

مشاهده بیشتر...

بیمارستان و مراکز درمانی

مدیریت بیمار در مراکز درمانی، توریسم سلامت، طب سنتی، گفتار درمانی، کاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی .

مشاهده بیشتر...


خدمات پزشک

پزشک عمومی، پزشکان متخصص و پزشک طب سنتی

مشاهده بیشتر...


مشاوره

مشاوره روانشناسی، مشاوره تغذیه، مشاوره بیمه گری، مشاوره توریسم سلامت

مشاهده بیشتر...